هواکش گلخانه


انواع سالن مرغداری و انواع تهویه

هواکش های مرغداری، در سالن های پرورش طیور و مرغداری ها جهت تعدیل هوا مورد استفاده قرار می گیرد.
سالن‌های پرورش طیور به دو فرم باز و بسته طراحی می‌گردند:
سالن‌های باز:
هوای درون سالن‌های باز از نظر دما رطوبت و نور تابع شرایط محیطی بیرون سالن می‌باشد طراحی اینگونه سالنها بیشتر در مناطق آب و هوایی گرم و معتدل کاربرد دارد. سقف سالن‌های باز از تابش مستقیم نور آفتاب و بارندگی در سالن جلوگیری می‌کند و دیوارهای جانبی به ارتفاع نیم تا یک متر از سطح زمین ساخته می‌شود و بقیه آن توسط توری‌های فلزی محصور می‌گردد. از معایب این‌گونه سالنها این است که شرایط داخل سالن قابل کنترل نمی‌باشد و تابع شرایط محیطی است ولی حسن این‌گونه سالنها این است سرمایه‌گذاری اولیه کمتری جهت ساخت لازم دارند.

سالن های بسته

تهویه طبیعی
در دیوارهای جانبی سالنهای بسته با تهویه طبیعی، دریچه‌های ورودی هوا یا پرده‌هایی در نظر گرفته می‌شود و در سقف دریچه‌هایی جهت خروج هوا ایجاد می‌گردد. در این سیستم دریچه‌های ورودی هوا و خروجی هوا جهت کنترل میزان تهویه قابل تنظیم هستند. تهویه طبیعی سالنها بر اساس اختلاف وزن هوای سرد و هوای گرم صورت می‌گیرد یعنی هوای گرم از هوای سرد سبک‌تر است و به طرف بالا حرکت می‌کند و از دریچه‌های خروجی سقف خارج می‌گردد و هوای سرد از طریق دریچه‌های جانبی به داخل سالن کشیده می‌گردد در‌ضمن اگر در منطقه باد وجود داشته باشد به تهویه سالن کمک می‌کند. از محاسن این سیستم تهویه بدون مصرف انرژی انجام می‌گیرد. تهویه طبیعی متاثر از شرایط محیطی است و در شرایط آب وهوای بسیار گرم توصیه نمی‌شود.

تهویه مکانیکی
در این سیستم از انرژی تولیدی بشر برای جریان هوای سالن با فشار منفی استفاده می‌شود.
اما چرا فشار منفی؟
فشار منفی هواکش‌ها به‌عکس سیستم فشار مثبت، باعث یکنواختی هوای همه نقاط سالن می‌شود.

تهویه مکانیکی به سه روش زیر انجام می‌گیرد:

  • تهویه سقفی

سیستم تهویه سقفی بیشتر در شرایط آب و هوایی سرد و معتدل مورد استفاده قرار می‌گیرد در سیستم تهویه سقفی فنها در سقف قرار می‌گیرد و دریچه‌های ورودی هوا در دیوارهای جانبی سالن قرار می‌گیرد. از معایب این سیستم عدم امکان شستشوی مناسب و ضدعفونی این فن‌ها می‌باشد. استفاده از دریچه‌های ورودی هوا در سقف فقط در فصول سرد سال توصیه می‌گردد از مزایای این سیستم کنترل ریزش هوای سرد بر سرجوجه‌ها می‌باشد و این بدلیل اختلاط هوای سرد ورودی از سقف سالن با هوای گرم زیر سقف سالن می‌باشد که بهتر است برای فصول گرم سال دریچه‌های دیگری دردیواره‌های جانبی سالن جهت ورود هوا استفاده گردد

  • تهویه عرضی

این سیستم در شرایط آب و هوایی گرم مورد استفاده قرار می‌گیرد در این سیستم عرض سالن اهمیت دارد و سالنهایی با 12‌متر عرض بهترین حالت را جهت ایجاد سیستم تهویه عرضی دارا می‌باشند در تهویه عرضی دریچه‌های ورودی هوا در دیوار جانبی نزدیک سقف طراحی می‌گردند و فن‌ها در دیوارهای جانبی در جهت مخالف قرار‌می‌گردند. در‌صورتی که فن‌ها بزرگتر از حد نیاز باشند ممکن است هوا مستقیماً از دریچه‌های ورودی به طرف فن‌ها کشیده شده و تهویه مناسب انجام نگیرد و به همین ترتیب شکل و سایز دریچه‌های ورودی هوا نقش مهمی بر نحوه جریان هوا در سالن ایفا می‌کنند.

  • تهویه تونلی

سیستم تهویه تونلی بیشتر در مناطق گرم مورد استفاده دارد در این سیستم فن‌های بزرگ در انتهای سالن نصب می‌گردند و ورودی‌های هوا در انتهای دیگر سالن قرار می‌گیرند استفاده از فن‌های بزرگ باعث می‌گردد حجم هوای زیادی را از سالن تخلیه کنند که باعث افزایش سرعت جریان هوا در سالن می‌گردد طول مناسب سالن در این سیستم 50 الی 60‌متر می‌باشد و در صورتی‌که طول سالن بیشتر باشد نیاز به فن‌هایی در میانه سالن جهت به حرکت درآوردن هوا به طرف انتهای سالن می‌باشد. بنابر این نصب سیرکولاتور(فن) در جهات و مسیرهای طویل سالن، به یکنواختی شرایط فیزیکی سالن یاری می‌رساند.
افزایش سرعت جریان هوا باعث خنک شدن طیور می‌شود البته در فصول گرم سال می‌توان از سیستم سرد‌کننده نیز جهت کاهش بیشتر دمای سالن استفاده نمود. در فصول سرد سال عدم ریزش هوای سرد بر سر جوجه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در تابستان افزایش سرعت هوا در سطح پرندگان اهمیت دارد. در شرایط آب و هوایی بسیار گرم، ترکیبی از تهویه عرضی و تونلی پیشنهاد می‌شود.

هواکش آسیا همسوعضویت در خبرنامه